Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt, het kan ons allemaal overkomen. Alleen wij staan er vaak niet bij stil. Maar de kans op arbeidsongeschiktheid betekent ook financiële risico’s. Kunt en wilt u die lopen?

Wat kunt u nog?
Als u werkt bestaat de kans dat u ziek of gehandicapt raakt, waardoor u uw huidige werk niet meer kunt uitvoeren. Betekent dit  nu ook direct dat u arbeidsongeschikt wordt? Nee.  In het verleden was het zo dat men keek naar wat u niet meer kunt en op basis daarvan werd u arbeidsongeschikt verklaard. Tegenwoordig wordt er gekeken naar wat u juist nog wel kunt. Met andere woorden, hoeveel inkomen kunt u zelf nog genereren? Voor het verschil in inkomen raakt u arbeidsongeschikt.

Wij illustreren dit aan de hand van een voorbeeld. Stel u verdient nu € 50.000,-. Door ziekte kunt u uw huidige functie niet meer uitoefenen, maar bent u nog wel geschikt voor een andere baan waarmee u nog € 30.000,- kunt verdienen. Het verschil in inkomen (in dit geval € 20.000) bepaalt uw arbeidsongeschiktheidspercentage. In dit voorbeeld zult u dus voor 40% worden afgekeurd.

WIA-tool
Veel mensen hebben geen enkel idee hoe groot de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zijn. Wij maken het graag voor u inzichtelijk. Als u klikt op onderstaande WIA-tool kunt u zelf berekenen óf u een inkomensterugval heeft en hoe groot dit dan zal zijn.


Natuurlijk mag u ook uw gegevens meenemen naar ons kantoor. Dan berekenen wij dit voor u en bieden u direct een oplossing, mocht dit nodig zijn!
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken
Zorgeloos rijden
of zorgeloos wonen?

Klik hier!

 

Op zoek naar
de actuele
hypotheek-
rentes?

Klik hier!